Kompensacja mocy biernej

Ekspertyza i Nowoczesność w Zarządzaniu mocą bierną

Obniż opłaty za energię elektryczną nawet do kilkudziesięciu procent!

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą usług kompensacji mocy biernej, skierowaną przede wszystkim do przedsiębiorstw i przedsiębiorców. Nasza firma specjalizuje się w zaawansowanych technologiach kompensacji energii biernej i współpracuje z renomowanymi producentami takimi jak Aniro oraz Savlo, co pozwala nam dostarczać rozwiązania na najwyższym poziomie dla różnorodnych obiektów. Zajmujemy się zarówno małymi, jak i dużymi projektami w różnych sektorach – od domów prywatnych po obiekty komercyjne i instytucjonalne, takie jak fabryki, biurowce i obiekty logistyczne.

Efektywność Energetyczna - Kompensacja Mocy Biernej

Co można zyskać inwestując w aktywny kompensator mocy biernej

W przypadku mocy biernej pojemnościowej jakikolwiek jej pobór traktowany jest jako ponad umowny i związany jest od razu z naliczaniem opłat. Koszty związane z ponad umownym poborem mocy biernej w niektórych przypadkach mogą stanowić 1/3 wartości miesięcznej faktury za energię elektryczną. Zastosowanie odpowiednich urządzeń kompensujących pobieraną moc bierną niweluje tę opłatę do zera.
Do niedawna opłaty za energię bierną ponosili prawie wyłącznie średni i duzi odbiorcy. Dzisiaj rozwój nowoczesnych liczników energii (które poza energią czynną zliczają również energię bierną) sprawił, że koszty związane z energią bierną ponoszą także małe firmy, instytucje publiczne czy zakłady komunalne. 

Kompensując moc bierną :

Ograniczenia prawne Kompensacji Mocy Biernej

Podstawy prawne dotyczące mocy biernej

Przepisy prawa ograniczają ilość pobieranej mocy biernej. Kluczowe znaczenie ma w tym przypadku współczynnik tg ∅, który określa stosunek mocy biernej indukcyjnej do mocy czynnej. Przekroczenie wartości 0,4 wiąże się z poniesieniem kar finansowych naliczanych przez operatorów systemów dystrybucyjnych. Dystrybutorzy energii elektrycznej pobierają również opłaty za wprowadzenie do sieci energii biernej pojemnościowej oraz zbyt wysokiego wolumenu energii biernej indukcyjnej.

Proces Kompensacji Mocy Biernej

Co to jest aktywny kompensator mocy biernej?

Aktywny Kompensator mocy biernej SVG, jest urządzeniem energoelektronicznym, którego zadaniem jest kompensacja mocy biernej indukcyjnej oraz pojemnościowej przy pomocy jednego modułu. Szybka odpowiedź, poniżej 10 ms, na dynamiczne zmiany wartości cos (φ) zapewnia bezwzględne utrzymanie zadanego parametru współczynnika mocy, indywidualnie w każdej fazie oraz ograniczenie migotania światła wywołanego dynamicznymi zmianami obciążenia mocą bierną. Zaawansowane algorytmy sterownia zabezpieczają urządzenie przed przeciążeniami i eliminują wystąpienie rezonansu prądu. Modułowa budowa umożliwia bardzo szybką i wygodną rozbudowę, w przypadku zwiększenia zapotrzebowania na moc.

Zasada działania

Kompensator aktywny generuje do sieci prąd kompensacji wysterowany poprzez zastosowane tranzystory. Na podstawie pomiaru wartości i charakteru mocy biernej generuje sygnał o odpowiednim kącie przesuniecie prądu względem napięcia, aby odpowiadał wartości mocy jaką musi skompensować. Urządzenia wyposażone w funkcję filtracji harmonicznych działają analogicznie jak kompensator aktywny jednak generują sygnały o wyższych częstotliwościach odpowiadające częstotliwości występujących harmonicznych. Sygnał generowany w przypadku filtracji harmonicznych jest w przeciw fazie do sygnału zmierzonych harmonicznych, aby oba sygnały zniosły się w miejscu podłączenia filtra. Wygenerowany prąd przez kompensator powoduje poprawę współczynnika mocy, obniżenie poziomu harmonicznych w prądzie, redukcję prądu w przewodzie neutralnym oraz umożliwia symetryzację obciążenia.

Potrzebujesz więcej informacji?

Zalecenia Kompensacji Mocy Biernej

Kto powinien zainwestować w kompensacje?

Wielu odbiorców do niedawna nie ponosiło opłat za energię bierną, a nowa, często kosztowna, pozycja na fakturze jest dla nich niemiłym zaskoczeniem. Czy to oznacza, że wcześniej nie pobierali oni energii biernej?

Rozporządzenie w § 45.2 mówi:

“Rozliczeniami za ponadumowny pobór energii biernej są odbiorcy zasilani z sieci średniego napięcia, wysokiego i najwyższego napięcia. Rozliczeniami tymi mogą być objęci w uzasadnionych przypadkach także odbiorcy zasilani z sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV, którzy użytkują odbiorniki o charakterze indukcyjnym, o ile zostało to określone w warunkach przyłączenia lub umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub umowie kompleksowej”.

Niestety przepisy nie definiują “uzasadnionego przypadku” pozostawiając interpretację tego pojęcia w gestii dystrybutorów energii. W praktyce więc, każdy przypadek można nazwać uzasadnionym, jeżeli odbiorca po objęciu go rozliczeniem energii biernej poniesie koszty z tego tytułu – z takiej możliwości coraz częściej korzystają dystrybutorzy.

Jeżeli więc do tej pory odbiorca nie ponosił kosztów tytułem energii biernej, to oznacza jedynie, że nie był za nią rozliczany, gdyż energię bierną pobiera każdy.

Kto w pierwszej kolejności zostaje objęty rozliczeniami?

Należy pamiętać, że rozliczeniem może zostać objęty każdy odbiorca, co często ma miejsce, na przykład przy wymianie licznika w związku z kończącą się jego legalizacją.

poznaj korzyści Kompensacji Mocy Biernej

Korzyści z kompensacji energii

Zmniejszenie opłat za energię elektryczną poprzez optymalizację taryf za moc bierną.

Poprawa efektywności i wydłużenie żywotności urządzeń elektrycznych.

Redukcja ryzyka przeciążeń i awarii w systemie energetycznym.

Potrzebujesz więcej informacji?

poznaj korzyści Kompensacji Mocy Biernej

Jak działamy?

Nasze usługi wykonujemy w sposób kompleksowy, zaczynając od przeprowadzenia niezbędnych pomiarów i odczytów liczników rozliczeniowych. Następnie dobieramy odpowiedni kompensator, montujemy go i uruchamiamy na miejscu. Mamy wieloletnie doświadczenie i szeroką wiedzę w zakresie kompensacji mocy biernej. Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych specjalistów wyposażonych w niezbędne narzędzia, co pozwala nam na profesjonalne, skuteczne i bezpieczne wyeliminowanie opłat za energię bierną.

Płacisz za osiągnięcie rezultatu. Końcowe rozliczenie za naszą usługę następuje dopiero po uzyskaniu zaplanowanego efektu. Wybierając naszą firmę, zyskujesz nie tylko urządzenie, ale także profesjonalną usługę, która przekłada się na konkretne oszczędności.

Pierwszy kontakt

Skontaktuj się z nami.

Analiza i ocena potrzeb

Przeprowadzamy analizę faktur, wizję lokalną oraz niezbędne pomiary.

Przygotowanie oferty

Przygotowujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Pierwszy kontakt

Skontaktuj się z nami.

Analiza i ocena potrzeb

Przeprowadzamy analizę faktur, wizję lokalną oraz niezbędne pomiary.

Przygotowanie oferty

Przygotowujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Końcowe rozliczenie

Dokonujemy końcowego rozliczenia po osiągnięciu zamierzonego efektu.

Montaż instalacji

Montujemy i uruchamiamy instalację na obiekcie.

Podpisanie umowy

Podpisujemy umowę na wykonanie usługi.

Końcowe rozliczenie

Dokonujemy końcowego rozliczenia po osiągnięciu zamierzonego efektu.

Montaż instalacji

Montujemy i uruchamiamy instalację na obiekcie.

Podpisanie umowy

Podpisujemy umowę na wykonanie usługi.

odkryj urządzenia Kompensacji Mocy Biernej

Cennik kompensatorów mocy biernej

Proces ten polega na wykorzystaniu specjalistycznych urządzeń, takich jak aktywne kompensatory mocy biernej, które regulują i stabilizują parametry sieci elektrycznej w czasie rzeczywistym. Dzięki temu, nawet w obiektach o złożonym i zmiennym charakterze zużycia energii, można osiągnąć znaczące oszczędności.

Typ Produktu
Cena
Savlo kompensator SVG MINI10 kVar
6 600,00 zł
Savlo kompensator SVG MINI15 kVar
7 150,00 zł
Savlo kompensator SVG MINI20 kVar
8 250,00 zł
Savlo kompensator SVG 35 kVar
9 900,00 zł
Savlo kompensator SVG 50 kVar
12 100,00 zł
Savlo kompensator SVG 75 kVar
14 850,00 zł
Savlo kompensator SVG 100 kVar
17 050,00 zł

Potrzebujesz więcej informacji?

Jesteśmy firmą, której priorytetem jest zapewnienie nie tylko bezpieczeństwa i komfortu Twojego biznesu, ale także promowanie innowacyjności i dostarczanie spersonalizowanych rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdego klienta biznesowego.

Dane kontaktowe

Copyright ©2024. All rights reserved. As Serwis

Jesteśmy firmą, której priorytetem jest zapewnienie nie tylko bezpieczeństwa i komfortu Twojego biznesu, ale także promowanie innowacyjności i dostarczanie spersonalizowanych rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdego klienta biznesowego.

Nasze usługi