Elektryka

W Polsce funkcjonuje wiele obiektów komercyjnych i przemysłowych. W każdym z nich mogą się zdarzyć usterki instalacji elektrycznej, które niosą ryzyko porażenia prądem, uszkodzenia sprzętu, a w skrajnych przypadkach nawet pożaru. Jeśli do wypadku dojdzie w budynku komercyjnym, który nie przeszedł okresowego przeglądu instalacji, właściciela lub zarządcę nieruchomości mogą czekać konsekwencje prawne lub finansowe. Regularne przeglądy są więc niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników i klientów oraz ochronę majątku firmy.

Konsekwencje Niestosowania się do Norm – Twoje Bezpieczeństwo i Prawo

Co grozi za złamanie przepisów?

Zaniedbania w zakresie przeglądów instalacji mogą okazać się bardzo kosztowne również dla firm. W ogólnych warunkach ubezpieczeń obiektów komercyjnych często znajduje się klauzula dotycząca obowiązku dokonywania regularnych przeglądów instalacji. Jeśli dojdzie do wypadku czy pożaru w wyniku zaniedbania, polisa ubezpieczeniowa może nie zostać wypłacona. Ponadto, za niedopatrzenie obowiązku kontroli instalacji grozi grzywna, a nawet odpowiedzialność karna, szczególnie jeśli w wyniku zaniedbania ucierpią osoby. Dlatego tak ważne jest, aby przedsiębiorstwa regularnie przeprowadzały przeglądy, zapewniając bezpieczeństwo i zgodność z przepisami.

Zapewnienie Bezpieczeństwa i Wydajności – Klucz do Spokojnego Użytkowania

Dlaczego Regularny Przegląd Instalacji Elektrycznej Jest Kluczowy

To sprawa nie tylko dokuczliwego administracyjnego obowiązku, jak oceniają to niektórzy, ale przede wszystkim kwestia własnego bezpieczeństwa biznesowego. Może przegląd i kontrola przewodów kominowych czy gazowych jest bardziej spektakularna, ale wcale nie ważniejsza. Skutki zwarcia instalacji elektrycznej – nie samoistne, ale jako efekt zaniedbań, są także dramatyczne dla przedsiębiorstw.

Problem zaczyna się często, gdy firma posiada ubezpieczenie i oczekuje rekompensaty strat z polisy. W ogólnych warunkach ubezpieczenia często jest wyraźnie napisane, że warunkiem ważności asekuracji od pożaru jest dowód terminowego przeprowadzenia przeglądu instalacji elektrycznej. Brak przeglądu może oznaczać brak wypłaty z polisy.

Obowiązek wykonania przeglądu instalacji elektrycznej wynika z ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawa budowlanego. W przypadku obiektów komercyjnych i przemysłowych, regularne kontrole stanu technicznego instalacji są nie tylko wymogiem prawnym, ale i kluczowym elementem zapewnienia bezpieczeństwa oraz ciągłości działalności biznesowej.

Znaczenie i Częstotliwość Kontroli Elektrycznej w Domach Prywatnych

Co z przeglądami w Firmach?

Zaniedbania w zakresie przeglądów instalacji mogą okazać się bardzo kosztowne również dla przedsiębiorstw. W ogólnych warunkach ubezpieczeń obiektów komercyjnych często znajduje się klauzula dotycząca obowiązku dokonywania regularnych przeglądów instalacji. Jeśli dojdzie do wypadku czy pożaru w wyniku zaniedbania, polisa ubezpieczeniowa może nie zostać wypłacona. Ponadto, za niedopatrzenie obowiązku kontroli instalacji grozi grzywna, a nawet odpowiedzialność karna, szczególnie jeśli w wyniku zaniedbania ucierpią osoby. Dlatego tak ważne jest, aby przedsiębiorstwa regularnie przeprowadzały przeglądy, zapewniając bezpieczeństwo i zgodność z przepisami.

Inwestycja w Bezpieczeństwo i Nowoczesność – Przewodnik po Kosztach i Procesie

Wymiana instalacji elektrycznej – koszty
i zakres prac

W przypadku prac modernizacyjno-remontowych w przedsiębiorstwach również wyróżniamy te, które muszą być wykonane wg ścisłych zasad i reguł bezpieczeństwa, aby nie stanowiły bezpośredniego zagrożenia dla życia, zdrowia pracowników oraz majątku firmy. Jedną z nich jest z całą pewnością instalacja elektryczna w obiektach komercyjnych, która – odpowiednio wykonana i utrzymana – jest źródłem spokoju i efektywności, ale w razie zaistnienia błędów i wad, może być bardzo niebezpieczna. Regularne przeglądy i dbałość o prawidłowe wykonanie instalacji elektrycznych są kluczowe dla bezpiecznego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa.

Identyfikacja Kluczowych Sygnałów Wymagających Modernizacji Instalacji

Kiedy należy przeprowadzić modernizację instalacji elektrycznej?

Instalacji elektrycznej nie widać, dlatego nie jesteśmy w stanie łatwo ocenić, czy wszystko z nią porządku. Jednak istnieją pewne sygnały alarmujące, które powinny nas skłonić do wykonania prac modernizacyjnych lub wezwania elektryka w celu dokładnego oszacowania, w jakim jest ona stanie.

Najważniejszą zasadą, którą powinniśmy wziąć pod uwagę, jest wiek instalacji. Nic nie jest wieczne, dlatego producenci oraz firmy zajmujące się wykonywaniem prac elektrycznych zaznaczają, że jeśli nasze pomieszczenie ma ponad 30 lat i nigdy wcześniej nie była wykonywana modernizacja, warto przeprowadzić remont podłączeń.

Przestarzałe komponenty, przewody oraz rozwiązania nie zawsze radzą sobie z nowoczesną technologią w postaci dużej liczby sprzętów, systemów świetlnych, itp. Nic więc dziwnego, że często nie są w stanie utrzymać ciągłości przesyłu energii, w wyniku czego dochodzi do zwarć, które nie tylko mogą zniszczyć nowe urządzenia, ale również grożą porażeniem i pożarem.

Jeśli więc pojawia się problem częstych spięć, “wywalania” bezpieczników lub np. musimy odłączać lodówkę na czas użytkowania piekarnika, wówczas warto przeprowadzić przegląd instalacji elektrycznej, który może pomóc wykryć wszelkiego rodzaju błędy, zanim dojdzie do tragedii.

Jak zatem ocenić, nie widząc sieci elektrycznej, czy wymaga ona modernizacji? Wystarczy obserwować, jak się zachowuje w codziennych sytuacjach:

⦁ jeśli często dochodzi do zaniku prądu, choć w sąsiednim mieszkaniu wszystko jest w porządku, wówczas możemy uznać, że warto wezwać elektryka, który oceni, gdzie leży źródło problemu;

⦁ jeśli po podłączeniu nowego urządzenia dochodzi do wybijania bezpieczników, oznacza to, że instalacja nie jest w stanie “udźwignąć” zapotrzebowania na energię elektryczną i wymaga bardziej lub mniej zaawansowanych modernizacji;

⦁ jeśli instalacja skwierczy i dymi (np. z gniazdka), wówczas bezwzględnie należy wezwać pogotowie elektryczne.

Pamiętajmy, że samodzielne próby naprawy często kończą się większymi stratami, dlatego przy wadliwej instalacji elektrycznej, konieczne jest zachowanie zdrowego rozsądku i porzucenie myśli o byciu domowym MacGyverem. Dlatego, jeśli coś wzbudza nasz niepokój, wezwijmy specjalistę, który dzięki doświadczeniu oraz odpowiednim urządzeniom sprawdzi stan instalacji i zasugeruje odpowiednie kroki.

Planowanie Optymalnego Czasu na Aktualizację Twojej Instalacji Elektrycznej

Kiedy jest najlepszy moment na modernizację instalacji?

Jeśli nie musimy “działać natychmiast”, czyli nie dochodzi do nieuzasadnionych zwarć, podłączone urządzenia się nie przegrzewają itp., wówczas najlepszym momentem na wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniu będzie remont, a dokładniej jego pierwsza faza, aby kolejne etapy ukryły ślady po przewodach.


Pamiętajmy, że modernizacja instalacji elektrycznej wymaga kucia ścian, dlatego nie należy wykonywać tego samodzielnie, aby uniknąć sytuacji, w której dochodzi np. do przypadkowego przecięcia przewodu. Jeśli nie posiadamy wiedzy, gdzie znajduje się okablowanie, również nie należy wiercić w ścianach, aby np. przymocować szafkę. W trosce o własne bezpieczeństwo, warto najpierw zaopatrzyć się w odpowiednią dokumentację budynku i wykonać fotorelację. Zapomnijmy również o “domowych sposobach” sprawdzenia przebiegu instalacji za pomocą radia, głowic magnetofonowych, anten teleskopowych, itp.

Proces Modernizacji Krok po Kroku – Od Planowania po Realizację

Jak wygląda modernizacja instalacji elektrycznej?

Zanim dojdzie do skuwania ścian i wymiany instalacji elektrycznej, należy zlokalizować wyłącznik główny oraz odpowiednio przygotować mieszkanie – trzeba ułatwić dostęp do ścian oraz zabezpieczyć meble.

Należy również pamiętać o tym, aby dokładnie określić swoje oczekiwania i ustalić budżet na prace modernizacyjne. Tu może być przydatne sporządzenie kosztorysu oraz omówienie projektu z fachowcem w kwestii realności jego wykonania. Jeśli więc zależy nam na dodatkowych gniazdkach, powiedzmy o tym wcześniej, aby uniknąć dodatkowych kosztów.

Gdy posiadamy rozdzielnicę topikową na tzw. “korki”, również należy ją wymienić. Przy obecnych systemach nie znajdzie ona zastosowania, dlatego nie ma możliwości jej modernizacji lub “odświeżenia”. Może się również okazać konieczny demontaż licznika, o czym należy powiadomić zakład energetyczny.

To, w jakim zakresie będzie przeprowadzona modernizacja, a więc czy obejmie tylko “punktowe” wymiany, czy całość, decyduje stan instalacji. Jeśli posiadamy aluminiowe i stare przyłącza, które są obecnie najczęstszymi przyczynami awarii i pożarów, nie obejdzie się bez założenia nowego okablowania.

Prace związane z remontem instalacji należy powierzyć wykwalifikowanemu specjaliście. W tym miejscu powinniśmy kategorycznie unikać wszelkich form “przysługi sąsiedzkiej” lub samodzielnych prób.

Kompleksowa Obsługa i Konserwacja – Długoterminowa Efektywność Twoich Urządzeń

Serwis, przegląd oraz naprawa urządzeń i maszyn

Poza montażem instalacji elektrycznych zajmujemy się także serwisowaniem oraz naprawą urządzeń oraz maszyn.

Serwis instalacji elektrycznej jest niezbędny w przypadku nawet drobnych usterek. Niekiedy konieczna jest również modernizacja sieci elektrycznej. Nasi fachowcy usuną zarówno drobne problemy z instalacją, jak i poważniejsze awarie. Usługi serwisowe naszej firmy obejmują:
⦁ okresowe przeglądy instalacji elektrycznej;
⦁ wymianę przewodów, bezpieczników, transformatorów i innych elementów sieci;
⦁ naprawę urządzeń elektrycznych;
⦁ modernizację istniejących sieci elektrycznych;
⦁ przegląd i pomiary kontrolne sieci elektrycznych i telekomunikacyjnych, a także komputerowych.

Przejdź na Wyższy Poziom Bezpieczeństwa i Funkcjonalności w Twoim Domu

Modernizacja instalacji elektrycznej

W wielu polskich domach i mieszkaniach znajdują się sieci elektryczne wykonane nawet kilkadziesiąt lat temu. Stara instalacja może być przyczyną uszkodzeń urządzeń elektrycznych, kabli czy bezpieczników, a nawet źródłem pożarów. Należy poddawać ją regularnym przeglądom i pomiarom elektrycznym, a w razie konieczności – wymienić.

Modernizacja sieci elektrycznej jest szczególnie ważna w przypadku instalacji aluminiowych. Powszechnie stosowane niegdyś w domowych instalacjach aluminium z czasem ulega utlenieniu. W przypadku dużych ubytków dochodzi do utraty ciągłości przewodów i poważnych usterek. Ponadto, ciepło wytwarzane w procesie utleniania może być przyczyną pożaru instalacji

Nasi serwisanci zajmą się wymianą instalacji starego typu. Przeprowadzimy również modernizację sieci elektrycznej, dostosowując ją do Państwa zmieniających się potrzeb. Po zakończeniu prac wystawimy potwierdzające je dokumenty.

Bezpieczeństwo i Odpowiedzialność

Montaż i uruchomianie rozdzielnic elektrycznych

Oferujemy usługi montażu i uruchamiania rozdzielnic elektrycznych. Rozdzielnice to jeden z najważniejszych punktów instalacji.

Kompleksowa obsługa rozdzielnic

Aby instalacja elektryczna działała sprawnie i była niezawodna, konieczny jest okresowy przegląd elementów sieci elektrycznej. Nie należy o nim zapominać szczególnie w przypadku urządzeń tak ważnych jak rozdzielnice. Przeprowadzimy wszelkie niezbędne pomiary a także konserwację rozdzielnic elektrycznych. W przypadku awarii oferujemy usługi serwisu rozdzielnic, a w przypadku przebudowy sieci – również ich wymiany.

W naszej ofercie znajdą Państwo rozdzielnice budowlane, licznikowe, mieszkaniowe, przemysłowe czy słupowe. Nasze rozdzielnice spełniają wszystkie aktualne wymogi techniczne. Montujemy urządzenia z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Wybierając nasze usługi instalacyjne mają Państwo pewność, że urządzenia zostaną prawidłowo zamontowane i będą bezpieczne w użytkowaniu.

Instalacje elektryczne dla domu i przemysłu

Zajmujemy się przede wszystkim instalacjami elektrycznymi zarówno dla domów czy mieszkań, jak i dla przemysłu. Wykonujemy swoją pracę z należytą starannością i dokładnością.

Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych

W zakresie prefabrykacji rozdzielnic oferujemy kompleksowe działania, począwszy od projektu po realizację.

Usługi elektryczne

Pogotowie elektryczne

Naprawy elektryczne

Podłączenia AGD

Pomiary Elektryczne

Pomiary Oświetlenia

Przeglądy Elektryczne

Odbiory instalacji

Jesteśmy firmą, której priorytetem jest zapewnienie nie tylko bezpieczeństwa i komfortu Twojego biznesu, ale także promowanie innowacyjności i dostarczanie spersonalizowanych rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdego klienta biznesowego.

Nasze usługi